Vi väljer teorier utifrån vad vi tror om livet och människan. I förklaringarna finner vi en trygghet men, som någon klok person har sagt, är förändringen det enda stabila i våra liv.
Glädje är färskvara för oss alla och avlöses av stunder när livet känns tyngre eller när vi drabbas av kriser som vi inte bett om.  Livsvisdom, tänker jag mig, är den strategi vi lär oss, när vi under livets lopp möter glädje och svårigheter, vårt sätt att hantera det faktum att livet är föränderligt.