Individuell psykoterapi

Individuell psykoterapi med systemiska förtecken handlar till stor del om den inre dialogen och om det interpersonella samspelet så som den enskilda individen ser på situationen.

Par- och familjeterapi

Par- och familjeterapi riktar sig till par och familjer som har svårigheter med kommunikationen och som behöver stöd för att komma vidare.

Utbildningsterapi

Utbildningsterapi för personer under psykoterapeututbildning.

Kontakta mig