Min psykoterapeutiska utbildning efter psykologutbildningen är systemisk. Den bygger på tankar om att människan ingår och är beroende av sina sociala nätverk. En viktig väg för att läka från psykisk ohälsa är att återupprätta kommunikationen i med viktiga personer i omgivningen.

Jag är också certifierad enligt IEDTA i psykodynamisk affekfokuserad korttidsterapi, APT, via Kristin Osborn (v.g. se affectphobiatherapy.org)

Individuell psykoterapi

Jag erbjuder framför allt affektfokuserad dynamisk terapi och individuell psykoterapi med relationella systemiska förtecken.

Våra känslor är ett signalsystem som hjälper oss att förstå oss själva och omvärlden. Det svåra med känslor är att de ibland ger livsnödvändig information för att andra gånger ge signaler som vi måste kunna förbise, som när vi blir rädda för något som vi vet är ofarligt. Känslorna är flyktiga och under livets lopp behöver vi omgivningens hjälp för att lära oss identifiera dem och sätta namn på dem. För att göra det riktigt komplext så har vi också fått förmågan att känna obehag inför vissa känslor som egenligen borde vara behagliga, t ex närhet. Vi har också lärt oss att helt förbise känslor som vi behöver för att få ett bra liv t ex när vi lärt oss negligera känslan av att bli illa behandlad. Forskaren och psykoterapeuten Leigh McCoullough kallade dessa för affekfobier. I denna terapiform arbetar man med att kunna identifiera och våga uppleva och uttrycka de egna känslorna på ett sätt som underlättar relationerna till en själv och till andra. Man arbetar också med att kunna identifiera och acceptera känslorna hos andra.

Par- och familjeterapi

Par- och familjeterapi riktar sig till par, familjer eller andra sociala nätverk som har svårigheter med kommunikationen och som behöver stöd för att komma vidare. Denna terapi bygger på systemiska tankegångar. Metoden kan också användas vid individuell psykoterapi med relationella förtecken. Grunderna i arbetet bygger på ett reflekterande arbetssätt, att ta del av andras tankar och känslor och ge den andra tillgång till ens egna tankar och känslor. Målet är att kunna uttrycka sina egna behov och ta del av den andras. Detta är grunden i all kommunikation och låter enkelt. Ändå är det här vi behöver hjälp när det blir problem i våra relationer.

När du kommer med din partner eller andra personer som påverkas av svårigheterna kommer ni att få beskriva problemet. Tillsammans hjälps vi åt att identifiera vilka områden som ni vill arbeta med. För att detta arbetssätt ska vara möjligt krävs att alla deltagarna har motivation att närma sig problemet. På vilket sätt man ska prata om svårigheterna eller vilket mål som ska nås, beslutar vi tillsammans. Ofta växlar samtalsämnena mellan de olika terapitillfällena beroende på hur vardagen sett ut. Ett mål med arbetet är att kunna uttrycka sina känslor och tankar och att lyssna på den andra på ett respektfullt sätt. Allt för att finna en bra väg framåt.

Utbildningsterapi

erbjuds för personer under psykoterapeututbildning.

Kontakta mig