Jag är leg psykolog med klinisk psykologi och arbetslivets psykologi som mina specialistområden. Jag är också leg psykoterapeut och handledare/lärare i psykoterapi. Arbetsdagarna fördelar jag mellan handledningar, psykoterapi och psykologutredningar.

En stor del av min vardag tillbringar jag på de arbetsplatser där jag har uppdrag, men du som har kontaktat mig för samtal hittar mig på Stationsgatan 36 i Luleå, i gamla Kurirenhuset alldeles intill Domkyrkan.

Anne Koskenniemi Psykologtjänster