Orientering i psykologiska teorier och i psykologisk/psykoterapeutisk behandling

Detta kan även utformas för personer och arbetsgrupper med ingen eller liten utbildning i psykologi.

Samtalsmetodik (för personer och arbetsgrupper som behöver redskap för att hantera svåra samtalssituationer med klienter/ kunder i sitt vardagliga arbete)

Utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Kontakta mig