1.    Inledning

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår Integritetspolicy har till syfte att ge dig klar och tydlig information om ansvaret att skydda dina rättigheter och din integritet.

Vår Integritetspolicy ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör med dem och vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

2.    Begrepp, parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

2.1  Personuppgift och behandling

Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som kan identifieras. En personuppgift kan vara ett namn, en adress eller ett personnummer, men också en bild, en IP-adress eller en e-postadress – om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgift kan vara faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempelvis är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgift.

3.    Personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in. Kontaktuppgifter till oss är:

Psykologtjänster Anne Koskenniemi AB
LANTMÄTARVÄGEN 94 
954 41 Södra Sunderbyn
Tel:  070-2733522

E-post: anne@koskenniemi.se 

Org. nr. Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss när du köper våra  tjänster, när du anmäler dig till sammankomster och när du kontaktar oss eller besöker vår hemsida och accepterar cookies.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också samla in personuppgifter från en tredje part. Dessa är: adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och upplysningsföretag och uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.

4.    Personuppgifter som vi samlar vi från dig

När du beställer tjänster så samlar vi in dina kontaktuppgifter. Om du kontaktar oss, via mail, chatt eller på annat sätt, kommer vi att få tillgång till den informationen du lämnar till oss.

5.    Kategorier och grund för behandling

Vi samlar följande kategorier av personuppgifter: namn, adress, kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress, identifikationsnummer, online-identifikationer, företagsuppgifter och andra uppgifter som du själv har valt att dela med oss.

Vi behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet om tjänst med dig och med kunden som du representerar.

Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta ha som konsekvens att resultatet av tjänsten blir felaktig eller missvisande eller att vi inte kan tillhandahålla resultatet av tjänsten till dig eller kunden eller att vi levererar fel produkt.

6.    Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi lagrar dina uppgifter till dess att tjänsten har utförts och produkter har levererats och upp till en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera reklamationsärenden. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

7.    Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

För att tillhandahålla tjänsten du har beställt och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig eller kunden,

för att administrera ditt konto, kommunicera med dig, skicka meddelanden och ev. nyhetsbrev och uppdatera tjänsten och villkor,

för att administrera marknadsföringsaktiviteter om du inte har avregistrerat dig från det,

för att kontrollera, förhindra och utreda eventuellt missbruk eller felaktig användning av tjänsten och

för att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis enligt bokföringslagen.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att veta vilka användare och kunder som använder tjänsten och senare för forskning och statistiska ändamål.

8.    Cookies eller kakor

Cookies eller kakor är teknologier som identifierar dig eller den utrustning som du använder. Du kan själv kontrollera cookies genom inställningar i din webbläsare och andra verktyg.

9.    Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige. Vi överför inte dina personuppgifter till ett tredje land.

Våra underleverantörer har samma skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som vi har gentemot dig. Det framgår av ett avtal som vi har ingått med våra underleverantörer som kallas Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Dina uppgifter som kund kan samköras med en tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund.

10.  Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.

Du har rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

11.  Fråga oss

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida, samt via chatten eller användarstöd som finns tillgängligt i tjänsterna. Du kan också skicka din förfrågan till vår e-postadress avsedd för dessa frågor: mailadress anne@koskenniemi.se

Vilka vi är

Föreslagen text: Vår webbplatsadress är: http://koskenniemi.cqtest.se.

Kommentarer

Föreslagen text: När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Föreslagen text: Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Föreslagen text: Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Föreslagen text: Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Föreslagen text: Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Föreslagen text: Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Föreslagen text: Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Föreslagen text: Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.